Lyckad kick-off i nätverken för fossilfria drivmedel

Publicerad: 2017-03-09

Över 60 deltagare från 24 av 29 medlemmar i Energikontor Sydost deltog på startmötet i nätverken för fossilfria drivmedel. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, föreläste om den hållbara energins utveckling. 

 

Stor uppslutning på startmötet

3 mars på Folkets hus i Emmaboda inleddes arbetet i satsningen Implementeringsnätverk för fossilbränslefria sydostkommuner, där tre nätverk (ett för varje sydost-län) ska bildas och drivas av respektive länsstyrelse tillsammans med Energikontor Sydost. Över 60 deltagare från hela 24 av 29 medlemmar i föreningen Energikontor Sydost fanns representerade på plats, vilket visade på ett stort intresse för satsningen. Syftet med nätverken är att öka kunskapen om förnybara drivmedel i den offentliga sektorn och samverka för att våra sydostkommuner ska bli fossilbränslefria. 

 

Svante Axelsson hoppfull inför framtiden

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, deltog på startmötet, dels för att inspirera och föreläsa men även för att lyssna på regionens viktiga nyckelaktörer. Trots det rådande klimathotet uttryckte Svante hoppfullhet inför framtiden,  tack vare att utvecklingen inom solenergin, vindkraften och andra förnybara energikällor har gått så pass långt på många håll i världen.

Han påpekade att det är viktigt att kommunicera utåt vilka möjligheter som finns med förnybara energikällor, då många människor paradoxalt nog är mer rädda för klimatåtgärderna än för klimatförändringarna i sig. 

 

Regionala målsättningar och workshop

Med på mötet, genom ett klimatsmart deltagande via webben, var också Höörs kommun och Energikontoret Skåne, som delgav goda exempel på hur Skånes kommuner hanterar drivmedelsfrågor. En god kunskap om gemensamma mål är viktigt för att tillsammans kunna arbeta åt samma håll.  Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg redovisade därför sina strategier och styrdokument kopplade till de regionala målen för 2030. Därefter delades deltagarna upp i tre grupper efter län där de diskuterade regionala förutsättningar och hinder för att bli fossilbränslefria. Startmötet avrundades med en summering av dessa diskussioner. 

 

    

 

Hållbart event – att tänka på helheten

Ett led i arbeta hållbart är att genomföra event. Kick-offens deltagare hade möjlighet att resa kollektivt och fick ta del av en vegetarisk, ekologisk, säsongsanpassad och närodlad meny och alla deltagare erbjöds möjligheten att ta med en doggybag hem för att undvika matspill. 

 

Kommande nätverksträffar

Under 2017 kommer nätverken att ha ett antal träffar där olika teman och goda exempel diskuteras. 

Nästa gemensamma möte för de tre nätverken blir i Växjö 6 april. 

 

För mer information om dessa träffar, gå in på projektsidan, eller kontakta                       

 

Anna Månsson  

         
Kontaktperson för nätverket i Blekinge    

 

 

Tel. 073-415 45 42,     
E-post    

Christel Liljegren 

 

Kontaktperson för nätverket i Kalmar

 

Tel. 0706-20 83 08 , 

E-post

Pierre Ståhl 

 

Kontaktperson för nätverket i Kronoberg

 

 

Tel. 070-688 75 20, 

E-post