28/06
2018

Marknadsförutsättningar för Cleantech - webbinarium


Webbinarium om marknadsförutsättningarna för grön teknik

Den 28/6 är det dags för Cleantechföretag att få ta del av hur OPI, Offentliga-Privata-Innovationssammarbete, kan bidra till att marknadsintroducera cleantechföretag och deras produkter på marknaden.
I ett så kallat Offentligt Privat Innovationssamarbete (OPI) möjliggörs ett kontraktbaserat utvecklingssamarbete mellan den upphandlande parten och en eller flera leverantörer. Arbetet sker mot gemensamt avtalade utvecklingsmål som lägger det klassiska beställar-leverantörsförhållandet på hyllan. Istället arbetar man gemensamt mot komplexa samhällsproblem med behov för att fläta samman flera incitament, krav, teknologier, aktörer och ekonomiska modeller.

I föredraget ges exempel på några marknadsförutsättningar från Sverige, och hur de skulle gå att översättas till respektive land dvs Tyskland, Litauen, Polen och Sverige. Då upphandlingsreglerna ser olika ut för de olika länderna, är föredraget inte främst landspecifikt utan ger mer inspiration och visar på möjligheter.

Vi får ta del av Cleantech TIPP och OPI och hur projektet arbetat med OPI, samt hur OPI skulle kunna användas för att marknadsintroducera Cleantech i vår egen region och utomlands.

Medverkar gör bland anant inbjudna talare från Gate21 i Köpenhamn. 

Webbinariet hålls 28 juni kl 10:00-11:00 

Anmäl dig genom att skicka en epost till tommy.lindstrom@energikontorsydost.se senast den 27/6. Du får en webbinarielänk mailad till dig. Observera att webbinaret genomförs på engelska.