11/12
2017

Studiebesök - tekniker för småskalig kraftvärme


Har ni en hetvattenpanna och vill titta på möjligheterna för småskalig kraftvärmeproduktion?


Turbiner för småskalig elproduktion har på nytt fångat intresset hos svenska värmeverk. Idag har flera sådana maskiner installerats för att generera lokal, förnybar, väderoberoende och kostnadseffektiv el. Ronneby Miljö och Teknik AB var först med att installera Againitys ORC-system i Sverige, vid närvärmeverket i Bräkne-Hoby. 

Energikontor Sydost och Ronneby Miljö & Teknik bjuder nu in branschaktörer till ett studiebesök, 11 december, vid anläggningarna i Ronneby och Bräkne-Hoby för att visa hur en installation kan se ut i praktiken, och för att prata om hur småskalig elproduktion kan realiseras vid värmeverk som idag saknar elproduktion.

Välkommen på en spännande halvdag med presentation av småskalig kraftvärme från biobränsle, presentation av ORC-tekniken av leverantören Againity, visning av installationerna i BräkneHoby och i Ronneby samt diskussion och frågestund. 


Se fullständigt program med anmälningslänk Obs! Sista anmälningsdag har passerat. 


Läs mer om de olika teknikerna
  LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP