MaDeGasCar

Få igång produktion av biogas till fordonsgas

Syfte

Utveckla marknaden för fordon som drivs med naturgas och biogas i Europa.

Projektperiod

september 2007 till februari 2010

Projektets hemsida

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/madegascar

Projektet skulle ta itu med de hinder som fanns genom att skapa ökad acceptans hos konsumenterna, utbilda ägare till fordonsflottor och bilhandlare, arbeta med stimulansprogram och erbjuda information och aktiviteter. 

Projektets viktigaste målgrupper var: beslutsfattare, producenter och leverantörer av (bio)gas och substrat till det, personer som har hand om fordonsflottan på företag och offentliga organisationer, bilägare och bilhandlare.

Projektet skulle leda till 6 biogasproduktionsanläggningar, 15 tankställen med gas och 500 gasfordon i södra Sverige.

Det övergripande målet var att få till stånd 40 biogasproduktionsanläggningar, 99 tankställen med gas och 4 988 lättare gasfordon i de 10 deltagande länderna.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

I projektet MADEGASCAR samverkade Energikontor Sydost med Energikontoret i Skåne.

Övriga partner från Bulgarien, Litauen, Polen, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Österrike

 

Med finansiering från

Länkar

Nyhetsbrev