LED

LED-belysning i offentliga rum sparar energi

Syfte

Konvertering av gatubelysning till LED-lampor.

Projektperiod

juni 2009 till maj 2012

Projektets hemsida

http://www.kalmar.se/Demokrati/Vad-vill-vi-i-Kalmar/miljoarbete-i-kalmar/LED-/

LED - Light in Public Space var ett EU-projekt som pågick från 2009 till 2012 och omfattade 15 partner i Södra Baltikum. Syftet var att ta fram fakta för en övergång till LED-ljus i offentliga utrymmen baserat på fotgängares perspektiv samt några andra kriterier. En övergång till LED-belysningen i offentliga rum och utrymmen skulle innebära en betydande besparing i utsläppen av växthusgaser.

Kalmar kommun ledde projektet.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Med finansiering från