RELACS

Energieffektivisering och förnybar energi i turistanläggningar

Syfte

RELACS kopplar samman aktörer från turistnäringen som hotellkedjor, campingorganisationer och vandrarhem för att energieffektivisera och/eller installera förnybar energi för uppvärmning eller kyla. Anläggningarna kan sedan få en utmärkelse som energihållbart hotell eller anläggning.

Projektperiod

maj 2010 till april 2013

Projektets hemsida

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/relacs

RELACS kopplar samman aktörer från turistnäringen; hotellkedjor, campingorganisationer, vandrarhem etc. för att de ska utveckla arbetssätt som gör att de sparar energi (energieffektiviserar) och/eller installerar förnybar energi för uppvärmning eller kyla. 

Anläggningarna utvärderas om de når kraven för att få utmärkelsen att vara ett/en energihållbart (RELACS) hotell eller anläggning. Uppfyller de vissa kriterier får de använda en speciell logga i sina kataloger och som dekal på sin anläggning. Pris till bästa hotell eller anläggning kommer även att delas ut på EU-nivå. 

Studiebesök och personliga möten arrangeras i alla partnerregioner för att främja investeringar i förnybar energi eller energieffektivisering. Dessa möten bidrar till att underlätta kontakten mellan leverantörer och producenter och potentiella användare.

Mål

 • Genomföra energibesparing inom hotell- och turismnäringen på 300 000 MWh/år
 • På lång sikt få en ekonomisk besparing om 210 miljoner kronor
 • Minska CO2-utsläppen med 100 000 ton inom 10 år
 • Involvera minst 10 anläggningar i Sverige varav minst 5 under projektet genomför energieffektiviseringsåtgärder eller installerar förnybar energi.

Konkreta åtgärder – Utbildningar, studiebesök, stöd och analyser

 • Marknadsundersökningar
 • Rådgivande kommittéer med nyckelkompetens
 • Nätverk inom bransch/energikompetens
 • Förstudier
 • Seminarier för hotellpersonal m.fl.
 • Utbildning av entreprenörer
 • Tekniska studiebesök
 • Personliga kontakter med personer i branschen
 • Workshoppar

 

Se film från prisutdelning till Sverigevinnaren: 

Lundegårds Camping med leklandet Skrattkammarön 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

I projektet deltog partner från
Grekland
Italien
Portugal
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Ungern
Österrike


Med stöd från