RES Market Places

Mötesplats för förnybar energi och energieffektivisering

Syfte

RES Market Places handlar om att skapa mötesplatser och knyta samman nätverk för användare och leverantörer inom förnybar energi och energieffektivisering

Projektperiod

januari 2005 till september 2007

Projektets hemsida

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/res-market-places

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​