Fairtrade på jobbet

Publicerad: 2018-03-05
Energikontor Sydost arbetar för en hållbar utveckling, även i fikarummet. 
 
I september 2015 tog FN och världens ledare beslut om De globala målen och Agenda 2030 vilka syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Hösten 2017 införlivade Energikontor Sydost dessa målen i den nya hållbarhetspolicyn.
 
 
- Vi på Energikontor Sydost har satt som mål att allt vårt arbete ska bidra till att dessa viktiga mål implementeras och uppnås. Därför har vi sedan tidigare Kranmärkt vår verksamhet samt att vi i största mån väljer ekologiskt och vegetariskt vid de event som vi arrangerar. Nu tar vi ett steg till. När det gäller vår roll som konsument har vi ett viktigt ansvar att ta vad det gäller att främja en mer rättvis handel och bidra till att utrota fattigdom. Därför, för att bidra till en mer rättvis och social hållbar värld, så har vi valt att registrera oss för "Fairtrade på jobbet". Numera ska kaffe, te och socker som vi erbjuder på våra kontor vara Fairtrade-märkta samt att vi aktivt ser över möjligheterna att även inkludera fler Fairtrade-märkta produkter, säger Christel Liljegren, vd på Energikontor Sydost
 
Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling. Att välja Fairtrade-märkta produkter är ett enkelt och konkret sätt att bidra till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor runt om i världen och bidrar till en hållbar utveckling. Fairtrade arbete omfattar samtliga hållbarhetsmål, men de mål som är mer relevanta i deras arbete är hållbarhetsmål:
 
       
 
Läs mer allmän info om Fairtrade